Advies

Advies is de rode draad in ons dienstenpakket.

Door de diensten die wij aan u leveren, leren wij u en uw organisatie inhoudelijk goed kennen.

Advies

Met deskundigheid en een frisse blik adviseren wij u graag over de vakgebieden financiën, personeel en organisatie. Denk bijvoorbeeld aan advies met betrekking tot:

  • ANBI-toets / aanvragen ANBI-status
  • Oprichten en beëindigen stichting
  • Aanvragen erkenning goed doel
  • Beloningsadvies directie en bestuur
  • Teruggaaf energiebelasting
  • IB47
  • Analyse en beoordelen financiële functie
  • Financiële beoordeling projectaanvragen en projectafrekeningen inclusief evaluatie ter plaatse

Aanvragen ANBI-status

Om door de Belastingdienst aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals u ook hier kunt lezen.

Toch gebeurt het met enige regelmaat dat de Belastingdienst een aanvraag moet afwijzen of niet in behandeling kan nemen, omdat bijvoorbeeld de statuten van de instelling onjuist zijn of de inhoud van het beleidsplan niet voldoet aan de eisen van de Belastingdienst.

Ook in het begeleiden van uw aanvraag ANBI-beschikking zijn wij u graag van dienst. Wij helpen u bij het in lijn brengen van alle benodigde stukken – met de daarvoor geldende voorwaarden – die de Belastingdienst vervolgens beoordeelt. Zo verloopt uw aanvraag soepel. Al meerdere opdrachtgevers hebben wij succesvol begeleid in hun aanvraag van de ANBI-status.

Specifiek onderwerp

Ook indien u advies wilt over een ander specifiek onderwerp, zijn wij u graag van dienst. Graag bekijken wij met u de mogelijkheden.

USP icon
Advies als aanvulling op onze diensten

Een logisch vervolg omdat wij u en uw organisatie goed leren kennen.

USP icon
Ook advies over een specifiek thema mogelijk

Vraag ons ernaar!

Veelgestelde vragen over Advies

Zelfs voordat een stichting daadwerkelijk is opgericht kunnen wij al helpen door te adviseren over de toe te passen governancestructuur, rekening houdend met eventuele subsidievoorwaarden van financiers, een eventuele wens om een ANBI-status te verkrijgen en specifieke richtlijnen die gelden voor bepaalde categorieën van non-profitorganisaties, zoals goededoelenorganisaties of Topconsortia voor Kennis & Innovatie (TKI). Wij ondersteunen de kwartiermaker en denken mee over de gewenste opzet en werking van de administratieve organisatie en interne beheersing.

Wij hebben ervaring met het begeleiden van de liquidatie van stichtingen. Hierbij adviseren wij onze opdrachtgevers bij het maken van keuzes teneinde dit proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, rekening houdend met subsidievoorwaarden of andere relevante bepalingen.

Wij hebben meerdere goededoelenorganisaties geholpen tijdens het proces om te komen tot een CBF-erkenning. Onze dienstverlening is ook hierbij complementair aan de kennis en kunde die onze opdrachtgevers in huis hebben.

Mensen

Wij ontzorgen onze opdrachtgevers – van goededoelenorganisaties tot vermogensfondsen en van TKI’s tot stichtingen en verenigingen – op bedrijfseconomisch gebied. Met deskundigheid  en enthousiasme helpen wij hen graag naar een nog hoger niveau.

Bij ons werken uitsluitend hooggekwalificeerde medewerkers: hbo- of universitair geschoolde bedrijfseconomen. Zij werken in teamverband en zijn in staat om iedere opdrachtgever met maatwerk optimaal te bedienen. Ze luisteren naar onze opdrachtgever en zijn in staat waarde toe te voegen.