Begroting

Afgeleid van het beleidsplan en de meerjarenbegroting van een organisatie vormt de jaarlijkse begroting de financiële weergave van het te voeren beleid in het komende jaar.

Begroting

Een goede begroting draagt bij aan de realisatie van de doelstellingen van een non-profitorganisatie.

Voor goededoelenorganisaties gelden specifieke voorschriften voor de indeling van de begroting en de te hanteren grondslagen. Ook voor de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) en andere organisaties zonder winststreven gelden specifieke regels.

Wij hebben hiervoor de juiste specialisten in huis, waardoor wij ook op dit punt van toegevoegde waarde kunnen zijn voor onze opdrachtgevers.

 

USP icon
Begroting vormt de financiële weergave voor komende jaar

USP icon
Door onze specialisten zijn wij van toegevoegde waarde

Veelgestelde vragen over Begroting

Al vele jaren is Jac’s den Boer & Vink werkzaam voor goededoelenorganisaties. Daardoor hebben wij veel kennis van en ervaring met de specifieke richtlijnen voor deze instellingen, zoals Richtlijn 650. Wij helpen onze opdrachtgevers om hun begroting op zo’n wijze in te richten dat deze goed aansluit op hun activiteiten en bovendien voldoet aan de richtlijn.

Al vele jaren is Jac’s den Boer & Vink werkzaam voor allerlei stichtingen en verenigingen die subsidies ontvangen van ministeries, de Europese Commissie en andere donoren. Daardoor hebben wij veel kennis van en ervaring met de specifieke bepalingen die voor deze donoren worden opgelegd, zoals Horizon 2020. Wij helpen onze opdrachtgevers om zowel hun instituutsbegroting als hun projectbegrotingen op zo’n wijze in te richten dat deze goed aansluiten op hun activiteiten en bovendien voldoen aan de subsidievoorwaarden.

Mensen

Wij ontzorgen onze opdrachtgevers – van goededoelenorganisaties tot vermogensfondsen en van TKI’s tot stichtingen en verenigingen – op bedrijfseconomisch gebied. Met deskundigheid  en enthousiasme helpen wij hen graag naar een nog hoger niveau.

Bij ons werken uitsluitend hooggekwalificeerde medewerkers: hbo- of universitair geschoolde bedrijfseconomen. Zij werken in teamverband en zijn in staat om iedere opdrachtgever met maatwerk optimaal te bedienen. Ze luisteren naar onze opdrachtgever en zijn in staat waarde toe te voegen.