Jaarrekening en jaarverslag

Jaarverslaggeving is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor non-profitorganisaties.

Jaarrekening en jaarverslag

Transparantie, verantwoording afleggen, zowel inhoudelijk als financieel, inzicht bieden in de plannen voor de toekomst, het voldoen aan diverse gedragscodes, inzicht bieden in het gevoerde risicomanagement en de impact van uw inspanningen: het zijn allemaal zaken die spelen bij het opstellen van de jaarverslaggeving.

 

Ervaring met regelgeving

Wij hebben uitgebreide ervaring met de regelgeving en de diverse gedragscodes, zoals Richtlijn 650 voor Fondsenwervende Instellingen, Richtlijn 640 voor Organisaties zonder Winststreven, de SBF-code voor Goed Bestuur, de Richtlijn Financieel beheer Goede Doelen en de WNT-regelgeving en -verantwoording.

Samenwerking accountantskantoren

Wij voeren geen accountantscontroles uit. Wel werken wij samen met diverse gerenommeerde accountantskantoren en leveren wij een compleet en overzichtelijk controledossier op dat voldoet aan de hoge eisen die een accountantskantoor hieraan stelt. Zo kan de accountant zijn werkzaamheden effectief en efficiënt uitvoeren en bespaart u op uw accountantskosten.

USP icon
Uitgebreide ervaring met de regelgeving en gedragscodes

USP icon
Besparen op accountantskosten

Veelgestelde vragen over Jaarrekening en jaarverslag

Al vele jaren is Jac’s den Boer & Vink werkzaam voor goededoelenorganisaties. Daardoor hebben wij veel kennis van en ervaring met de specifieke richtlijnen voor deze instellingen, zoals Richtlijn 650. Wij helpen onze opdrachtgevers om hun begroting en jaarrekening op zo’n wijze in te richten dat deze goed aansluiten op hun activiteiten en bovendien voldoen aan de richtlijn.

Al vele jaren is Jac’s den Boer & Vink werkzaam voor allerlei stichtingen en verenigingen die subsidies ontvangen van ministeries, de Europese Commissie en andere donoren. Daardoor hebben wij veel kennis van en ervaring met de specifieke bepalingen die voor deze donoren worden opgelegd, zoals de WNT en de bepalingen uit de Europese subsidieprogramma’s KP7 en Horizon 2020. Wij helpen onze opdrachtgevers om zowel hun subsidieverantwoordingen als hun jaarverslaggeving op zo’n wijze in te richten dat deze goed aansluiten op hun activiteiten en bovendien voldoen aan de subsidievoorwaarden.

Al vele jaren is Jac’s den Boer & Vink werkzaam voor organisaties zonder winststreven (OZW). Daardoor hebben wij veel kennis van en ervaring met de specifieke richtlijnen voor deze instellingen, zoals Richtlijn 640. Wij helpen onze opdrachtgevers om hun begroting en jaarrekening op zo’n wijze in te richten dat deze goed aansluiten op hun activiteiten en bovendien voldoen aan de richtlijn.

Mensen

Wij ontzorgen onze opdrachtgevers – van goededoelenorganisaties tot vermogensfondsen en van TKI’s tot stichtingen en verenigingen – op bedrijfseconomisch gebied. Met deskundigheid  en enthousiasme helpen wij hen graag naar een nog hoger niveau.

Bij ons werken uitsluitend hooggekwalificeerde medewerkers: hbo- of universitair geschoolde bedrijfseconomen. Zij werken in teamverband en zijn in staat om iedere opdrachtgever met maatwerk optimaal te bedienen. Ze luisteren naar onze opdrachtgever en zijn in staat waarde toe te voegen.