Vaststelling NOW 1.0 en derdenverklaring

Wij helpen non-profitorganisaties die een beroep hebben gedaan op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 1.0 (NOW 1.0) bij de vaststelling van de definitieve subsidie.

Eindafrekening NOW 1.0

Voor een aantal van onze opdrachtgevers hebben wij de aanvraag van de NOW 1.0 subsidie begeleid en ook bij het opstellen van de eindafrekening van de subsidie ondersteunen wij onze opdrachtgevers waar nodig.

Wij kunnen ook uw non-profitorganisatie helpen bij het indienen van de aanvraag tot vaststelling. Neemt u contact met ons op.

Derdenverklaring

Indien uw non-profitorganisatie een voorschot heeft ontvangen tussen de
€ 20.000 en € 100.000 of indien de uiteindelijke subsidie tussen de € 25.000 en € 125.000 zal bedragen, dan moet u een derdenverklaring indienen bij de aanvraag tot subsidievaststelling.

Als derdendeskundige mag en kan Jac’s den Boer & Vink optreden.

Administratieve lasten zo laag mogelijk 

Indien uw non-profitorganisatie gebruik maakt van de NOW-regeling begrijpen wij dat u door financieel moeilijke tijden gaat.

Wij doen er dan ook alles aan om bij het opstellen van de eindafrekening NOW of bij het afgeven van een derdenverklaring de administratieve lasten voor u zo laag mogelijk te houden.

USP icon
Heeft u een derdenverklaring nodig?

Wij zijn u graag van dienst.

USP icon
Kent u op dit moment financieel zware tijden?

Wij proberen onze kosten zo laag mogelijk te houden.

Veelgestelde vragen

Het UWV heeft het loket  voor het indienen van de aanvraag tot vaststelling van de NOW 1.0 op 7 oktober 2020 opengesteld. Als u een verklaring van een deskundige derde nodig heeft, heeft u na deze datum 24 weken de tijd om een verzoek tot vaststelling in te dienen. Als u een accountantsverklaring nodig heeft, heeft u 38 weken de tijd.

Hoe hoger de NOW-subsidie, hoe uitgebreider de controle van de eindafrekening, heeft de overheid bepaald. Zo is er geen externe controle nodig als het voorschot dat ontvangen is lager is dan € 20.000 en het vaststellingsbedrag ook onder de € 25.000 blijft.

Organisaties die een voorschot tussen de € 20.000 en € 100.000 hebben ontvangen of uiteindelijk de subsidie zullen aanvragen tussen de € 25.000 en € 125.000 zijn verplicht om een verklaring van een deskundige derde te overleggen.

Van organisaties die een voorschot ontvangen van  € 100.000 of meer, dan wel een subsidie aanvragen van € 125.000 of meer, wordt een accountantsverklaring geëist.

Wij zullen werkzaamheden verrichten ten aanzien van de beoordeling van de omzetdaling, de hoogte van de loonsom en wij beoordelen of bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie sprake is van een na- of een terugbetaling aan uw organisatie. Tevens zullen wij nagaan of de voorwaarden uit de NOW-regeling zijn toegepast. Op basis daarvan, nadat mogelijke geconstateerde afwijkingen zijn aangepast, zullen wij een derdenverklaring afgeven.

Mensen

Wij ontzorgen onze opdrachtgevers – van goededoelenorganisaties tot vermogensfondsen en van TKI’s tot stichtingen en verenigingen – op bedrijfseconomisch gebied. Met deskundigheid  en enthousiasme helpen wij hen graag naar een nog hoger niveau.

Bij ons werken uitsluitend hooggekwalificeerde medewerkers: hbo- of universitair geschoolde bedrijfseconomen. Zij werken in teamverband en zijn in staat om iedere opdrachtgever met maatwerk optimaal te bedienen. Ze luisteren naar onze opdrachtgever en zijn in staat waarde toe te voegen.