Veelgestelde vragen

Wij zijn gespecialiseerd in het verzorgen van de financiële administratie voor alle soorten van non-profitorganisaties, maar hebben ook veel kennis van het voeren van projectadministraties en fondsenadministraties. Dit doen wij bij de klant of bij ons op kantoor, afhankelijk van de wensen.

Wij werken voor goededoelenorganisaties, vermogensfondsen, Topconsortia voor Kennis & Innovatie (TKI), cultuurfondsen, musea, koepelorganisaties en andere stichtingen en verenigingen.

Wij werken veelal met onlinetoepassingen waardoor de informatie voor onze klanten locatieonafhankelijk beschikbaar is. Exact, Unit4, Afas en Elvy zijn voorbeelden van systemen waarmee wij werken.

Zelfs voordat een stichting daadwerkelijk is opgericht kunnen wij al helpen door te adviseren over de toe te passen governancestructuur, rekening houdend met eventuele subsidievoorwaarden van financiers, een eventuele wens om een ANBI-status te verkrijgen en specifieke richtlijnen die gelden voor bepaalde categorieën van non-profitorganisaties, zoals goededoelenorganisaties of Topconsortia voor Kennis & Innovatie (TKI). Wij ondersteunen de kwartiermaker en denken mee over de gewenste opzet en werking van de administratieve organisatie en interne beheersing.

Wij hebben ervaring met het begeleiden van de liquidatie van stichtingen. Hierbij adviseren wij onze opdrachtgevers bij het maken van keuzes teneinde dit proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, rekening houdend met subsidievoorwaarden of andere relevante bepalingen.

Wij hebben meerdere goededoelenorganisaties geholpen tijdens het proces om te komen tot een CBF-erkenning. Onze dienstverlening is ook hierbij complementair aan de kennis en kunde die onze opdrachtgevers in huis hebben.

Een dashboard is een grafische weergave van enkele KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren) van een organisatie, waardoor in een oogopslag is te zien hoe de organisatie ervoor staat. Wij kunnen opdrachtgevers helpen bij de ontwikkeling van een ‘dashboard op maat’, gebaseerd op tussentijdse financiële rapportages met meer detailinformatie.

Goede managementrapportages bevatten gegevens in de juiste mate van detail, zijn op tijd beschikbaar en gebaseerd op een volledige en correcte administratie. Wij helpen onze opdrachtgevers om hun processen dusdanig vorm te geven dat financiële managementrapportages daadwerkelijk ondersteunen bij besluitvorming over de (bij)sturing van de organisatie.

Al vele jaren is Jac’s den Boer & Vink werkzaam voor goededoelenorganisaties. Daardoor hebben wij veel kennis van en ervaring met de specifieke richtlijnen voor deze instellingen, zoals Richtlijn 650. Wij helpen onze opdrachtgevers om hun begroting op zo’n wijze in te richten dat deze goed aansluit op hun activiteiten en bovendien voldoet aan de richtlijn.

Al vele jaren is Jac’s den Boer & Vink werkzaam voor allerlei stichtingen en verenigingen die subsidies ontvangen van ministeries, de Europese Commissie en andere donoren. Daardoor hebben wij veel kennis van en ervaring met de specifieke bepalingen die voor deze donoren worden opgelegd, zoals Horizon 2020. Wij helpen onze opdrachtgevers om zowel hun instituutsbegroting als hun projectbegrotingen op zo’n wijze in te richten dat deze goed aansluiten op hun activiteiten en bovendien voldoen aan de subsidievoorwaarden.

Al vele jaren is Jac’s den Boer & Vink werkzaam voor goededoelenorganisaties. Daardoor hebben wij veel kennis van en ervaring met de specifieke richtlijnen voor deze instellingen, zoals Richtlijn 650. Wij helpen onze opdrachtgevers om hun begroting en jaarrekening op zo’n wijze in te richten dat deze goed aansluiten op hun activiteiten en bovendien voldoen aan de richtlijn.

Al vele jaren is Jac’s den Boer & Vink werkzaam voor allerlei stichtingen en verenigingen die subsidies ontvangen van ministeries, de Europese Commissie en andere donoren. Daardoor hebben wij veel kennis van en ervaring met de specifieke bepalingen die voor deze donoren worden opgelegd, zoals de WNT en de bepalingen uit de Europese subsidieprogramma’s KP7 en Horizon 2020. Wij helpen onze opdrachtgevers om zowel hun subsidieverantwoordingen als hun jaarverslaggeving op zo’n wijze in te richten dat deze goed aansluiten op hun activiteiten en bovendien voldoen aan de subsidievoorwaarden.

Al vele jaren is Jac’s den Boer & Vink werkzaam voor organisaties zonder winststreven (OZW). Daardoor hebben wij veel kennis van en ervaring met de specifieke richtlijnen voor deze instellingen, zoals Richtlijn 640. Wij helpen onze opdrachtgevers om hun begroting en jaarrekening op zo’n wijze in te richten dat deze goed aansluiten op hun activiteiten en bovendien voldoen aan de richtlijn.

In een AO-beschrijving worden bevoegdheden, regels en procedures vastgelegd die het kader vormen voor het administratieve proces. Een goed functionerende AO helpt om de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar te krijgen. En helpt om de organisatie goed te beheren en te sturen. Denk onder andere aan functiescheiding, risicomanagement, het afleggen van verantwoording.

Al vele jaren helpen wij onze opdrachtgevers met het ontwerpen en actualiseren van hun AO-IB, waardoor zij nog beter kunnen weken aan de realisatie van hun o zo belangrijke doelstellingen.

Indien gewenst door onze opdrachtgevers kunnen wij hun salarisadministratie verzorgen. Onze finance professionals zijn allrounders die ook beschikken over de specialistische kennis van salarisadministraties. Samen met onze opdrachtgevers zorgen wij voor heldere procedures waardoor deze werkzaamheden efficiënt kunnen worden uitgevoerd.

Veel non-profitorganisaties zijn niet verplicht aangesloten bij een cao. Soms wordt er dan gekozen voor het vrijwillig volgen van een cao. Maar omdat in een cao vaak veel overbodige ballast is opgenomen, met name voor minder grote organisaties, kan het efficiënt zijn om eigen arbeidsvoorwaarden te ontwikkelen. Hierin kunt u zaken opnemen die u graag geregeld ziet, terwijl overbodige zaken worden weggelaten.

Wij hebben uitgebreide ervaring met de ontwikkeling en het actualiseren van arbeidsvoorwaarden voor non-profitorganisaties.

Bent u op zoek naar een controller of andere financial die tijdelijk, vanwege interne veranderingen of langdurige afwezigheid van uw collega, bepaalde werkzaamheden verricht?

Wij beschikken over medewerkers met verschillende deskundigheidsniveaus en kunnen de juiste persoon bij u op kantoor plaatsen. Wij zijn flexibel en kunnen zelfs per week kijken welke inzet voor u en uw organisatie nodig is. Meer hulp nodig? Of juist minder begeleiding? Wij bewegen mee.

Op verschillende niveaus van secretariële ondersteuning kan Jac’s den Boer & Vink opdrachtgevers ondersteunen. Van het opereren als ambtelijk secretaris door een van onze consultants tot ondersteuning in de vorm van het opzetten en bijhouden van een ledenbestand, het verzorgen van uw uitgaande post, mailingen of facturen of het bijhouden van e-mail en ingekomen post.

Staat uw vraag er niet bij?

Wij horen het graag. Bel of mail ons. Of vul het contactformulier in.

  • Bekijk de privacyverklaring voor onze omgang met gegevens.