Hoe kan Jac’s den Boer & Vink ons helpen bij de oprichting van een nieuwe stichting?

Zelfs voordat een stichting daadwerkelijk is opgericht kunnen wij al helpen door te adviseren over de toe te passen governancestructuur, rekening houdend met eventuele subsidievoorwaarden van financiers, een eventuele wens om een ANBI-status te verkrijgen en specifieke richtlijnen die gelden voor bepaalde categorieën van non-profitorganisaties, zoals goededoelenorganisaties of Topconsortia voor Kennis & Innovatie (TKI). Wij ondersteunen de kwartiermaker en denken mee over de gewenste opzet en werking van de administratieve organisatie en interne beheersing.