Moet de eindafrekening van de NOW 1.0 subsidie door een derde of accountant gecontroleerd worden?

Hoe hoger de NOW-subsidie, hoe uitgebreider de controle van de eindafrekening, heeft de overheid bepaald. Zo is er geen externe controle nodig als het voorschot dat ontvangen is lager is dan € 20.000 en het vaststellingsbedrag ook onder de € 25.000 blijft.

Organisaties die een voorschot tussen de € 20.000 en € 100.000 hebben ontvangen of uiteindelijk de subsidie zullen aanvragen tussen de € 25.000 en € 125.000 zijn verplicht om een verklaring van een deskundige derde te overleggen.

Van organisaties die een voorschot ontvangen van  € 100.000 of meer, dan wel een subsidie aanvragen van € 125.000 of meer, wordt een accountantsverklaring geëist.