Onze jaarrekening moet voldoen aan specifieke subsidievoorwaarden. Wie kan ons hierbij helpen?

Al vele jaren is Jac’s den Boer & Vink werkzaam voor allerlei stichtingen en verenigingen die subsidies ontvangen van ministeries, de Europese Commissie en andere donoren. Daardoor hebben wij veel kennis van en ervaring met de specifieke bepalingen die voor deze donoren worden opgelegd, zoals de WNT en de bepalingen uit de Europese subsidieprogramma’s KP7 en Horizon 2020. Wij helpen onze opdrachtgevers om zowel hun subsidieverantwoordingen als hun jaarverslaggeving op zo’n wijze in te richten dat deze goed aansluiten op hun activiteiten en bovendien voldoen aan de subsidievoorwaarden.