Waar en wanneer moet ik de vaststelling van de NOW 1.0 subsidie indienen?

Het UWV heeft het loket  voor het indienen van de aanvraag tot vaststelling van de NOW 1.0 op 7 oktober 2020 opengesteld. Als u een verklaring van een deskundige derde nodig heeft, heeft u na deze datum 24 weken de tijd om een verzoek tot vaststelling in te dienen. Als u een accountantsverklaring nodig heeft, heeft u 38 weken de tijd.