Welke werkzaamheden zal Jac’s den Boer & Vink verrichten om een derdenverklaring af te geven?

Wij zullen werkzaamheden verrichten ten aanzien van de beoordeling van de omzetdaling, de hoogte van de loonsom en wij beoordelen of bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie sprake is van een na- of een terugbetaling aan uw organisatie. Tevens zullen wij nagaan of de voorwaarden uit de NOW-regeling zijn toegepast. Op basis daarvan, nadat mogelijke geconstateerde afwijkingen zijn aangepast, zullen wij een derdenverklaring afgeven.