Administratieve Organisatie (AO) en Interne Beheersing (IB)

Een AO-beschrijving is een levend document dat onderhouden moet worden.

Administratieve Organisatie (AO)

In een AO-beschrijving worden bevoegdheden, regels en procedures vastgelegd die het kader vormen voor het administratieve proces.

Met behulp van een goed functionerende AO is de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar. Het bestuur en de dagelijkse leiding zijn mede op basis hiervan in staat de organisatie goed te beheren en te sturen.

Ook vormt een AO de basis voor het afleggen van verantwoording aan bijvoorbeeld subsidiegevers.

Interne Beheersing (IB)

De opzet van de interne beheersing wordt beschreven in de AO, waarin de taakverdelingen en de benodigde functiescheidingen tussen besluitvorming, uitvoering en registratie zijn aangegeven.

Proactieve rol

Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring met het opstellen van AO-beschrijvingen en ontzorgen u ook op dit gebied.

Een AO is geen statisch document, maar dient periodiek te worden geactualiseerd. Ook daarin mag u van ons een proactieve rol verwachten.

USP icon
Juiste informatie op juiste moment beschikbaar

Geeft inzicht aan het bestuur en de dagelijkse leiding.

USP icon
AO vormt de basis voor verantwoording

Naar subsidiegevers bijvoorbeeld.

Veelgestelde vragen over AO en IB

In een AO-beschrijving worden bevoegdheden, regels en procedures vastgelegd die het kader vormen voor het administratieve proces. Een goed functionerende AO helpt om de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar te krijgen. En helpt om de organisatie goed te beheren en te sturen. Denk onder andere aan functiescheiding, risicomanagement, het afleggen van verantwoording.

Al vele jaren helpen wij onze opdrachtgevers met het ontwerpen en actualiseren van hun AO-IB, waardoor zij nog beter kunnen weken aan de realisatie van hun o zo belangrijke doelstellingen.

Mensen

Wij ontzorgen onze opdrachtgevers – van goededoelenorganisaties tot vermogensfondsen en van TKI’s tot stichtingen en verenigingen – op bedrijfseconomisch gebied. Met deskundigheid  en enthousiasme helpen wij hen graag naar een nog hoger niveau.

Bij ons werken uitsluitend hooggekwalificeerde medewerkers: hbo- of universitair geschoolde bedrijfseconomen. Zij werken in teamverband en zijn in staat om iedere opdrachtgever met maatwerk optimaal te bedienen. Ze luisteren naar onze opdrachtgever en zijn in staat waarde toe te voegen.